Moita restrición pouca canción ¿un erro?

Ausencia de Cultura Musical ao vivo caseque por completo, un sin vivir. Se ó final imos enfermar de ausencia de «concertosaovivonosbares»