A KANTEIRA – CONCERTOS VERÁN ¡HABELOS, HAINOS!

Na Kanteira seguimos mergullandonos polas Rías Baixas e máis alá na percura de tesouros ( concertos musicais).